Windpower Generation

Industrie verduurzamen

 

Energietransitie

Het klimaat verandert. Dat merken we allemaal. De aanpak van klimaatverandering verkeert in een cruciale fase.

Energieneutraal

Voor en door de omgeving
WindPG streeft er naar om samen met bedrijven en de omgeving op of nabij bedrijventerreinen wind- of zonenergieprojecten op te zetten en te exploiteren.
Wil jij ook klimaatneutraal ondernemen? Klik hier

Projecten

WindPG is op dit moment druk bezig met de eerste projecten. Zodra we hier iets over kunnen melden zal dat hier te vinden zijn.
In 2016 is onder andere door Roger van Gestel alleen al op de Nederlandse markt met succes voor meer dan 16 MW aan zonneprojecten ontwikkeld voorzien van SDE subsidie. Verder informatie omtrent de ervaring en achtergrond van Roger, André en Jacques is te vinden op npginvest.eu.

Energietransitie

Het klimaat verandert. Dat merken we allemaal. De aanpak van klimaatverandering verkeert in een cruciale fase. De omschakeling van fossiele energie naar energie van hernieuwbare bronnen is daarbij van groot belang. Er is nog een reden: we willen minder afhankelijk zijn van eindige energiebronnen zoals olie en gas. Bovendien komen deze bronnen meer en meer uit politiek instabiele regio’s. Het versneld omschakelen naar een nieuw energiesysteem noemen we de energietransitie. In Nederland betekent dit dat we grootschalig moeten omschakelen naar wind- en zonne-energie. Een belangrijke les met grotere wind- en zonprojecten is de communicatie met de omgeving. Moderne windturbines zijn immers op behoorlijke afstand zichtbaar. Het is goed om de omgeving meteen bij het begin van de planontwikkeling er bij te betrekken.

We zullen allemaal ons steentje moeten bijdragen aan deze energietransitie. Dat begint natuurlijk met het zuinig omgaan met energie. Dat loont nog altijd het best. Maar er zal altijd energieproductie nodig blijven. Voor huishoudens en bedrijven geldt dat er in de nabije omgeving meer mogelijk is dan je op het eerste gezicht zou denken. Zo proberen steeds meer bedrijven op het eigen terrein plek te vinden om de energie van de wind en / of de zon te oogsten. Denk maar eens aan Google, Ikea, Heineken, Fuji.

Naast de eigen ontwikkelingsactiviteiten geven we ook advies aan binnen- en buitenlandse overheden over markttendensen en “best practices” in het buitenland.
Wekelijks lezen meer dan 3500 tot 5000 collega’s en klanten sinds 11 jaar de leidende energieblog in de Benelux om waar mogelijk wat meer duiding te geven op de complexe onderwerpen van onze sector.

Energieneutraal

WindPG streeft er naar om samen met bedrijven en de omgeving op of nabij bedrijventerreinen wind- of zonenergieprojecten op te zetten en te exploiteren. De aanpak is altijd maatwerk en afhankelijk van lokale factoren en van de wensen in de omgeving. We streven ernaar projecten zoveel mogelijk in harmonie met de omgeving uit te voeren. We denken dat dit met kleinere projecten op of nabij bedrijventerreinen of industrieterreinen ook goed mogelijk is. Vooralsnog kijken we naar locaties in Gelderland en Overijssel. In de toekomst sluiten we andere provincies zeker niet uit.

Wie zijn wij

WindPG is een dochterbedrijf van NPG Invest. NPG Invest werd opgericht door Roger van Gestel, Jacques Adam en André Jurres drie ervaren managers en energiespecialisten die op de Belgische en Nederlandse energiemarkt actief zijn sinds het begin van de liberalisering. Roger van Gestel is verantwoordelijk voor de Nederlandse markt en voert de dagdagelijkse directie geruggensteund door zijn collega’s. Sinds 2013 heeft NPG Invest geïnvesteerd in onder andere NPG energy en dit in samenwerking met Enovos. Enovos is het leidende energiebedrijf van het Groothertogdom Luxemburg.

Om zijn focus en groei in Nederland te versnellen heeft NPG Invest WindPG opgericht en zal zij zich focussen op de ontwikkeling van windprojecten met een voorkeur waar mogelijk van lokale afnemers. Dat NPG Invest ook de kennis en bewezen ervaring heeft in andere vormen van duurzame energie zoals zon en biogas is van belang om rekening te houden met de tendens naar meer integratie van diverse vormen van groene energie op dezelfde locatie.

Om het ontwikkelproces efficiënt en professioneel te laten verlopen werkt WindPG samen met vaste partners. Als windturbineleverancier hebben we een vaste samenwerking met ENERCON. Deze turbines gelden al jaren als de beste die er zijn en een bijkomend voordeel is dat zij voor iedere situatie wel een specifieke oplossing hebben. Voor de advisering werken we samen met Pondera Consult, een bekend en gespecialiseerd adviesbureau.